ค้นปุ๊บ เจอหวยปั๊บ

กำลังโหลด...

สถิติ ปริศนานครสวรรค์

ปี 2549 - 2550      งวด

      คำปริศนา

      เลขออก

      16 ก.ค. 49

      สี่คนหามสามคนแห่

      434 - 48

      1 ก.ย. 49

      ขึ้นรถหกล้อเข็นส้มหก - เต่าคลานลงมาสองตัว

      761 - 44

      16 ก.ย. 49

      หาบช้างมาสี่สิบแปดตัว - ส้มหกลงล่างสองลูก

      948 - 41

      1 ต.ค. 49

      คนห้าคนจับช้างสองเชือก

      335 - 92

      16 ต.ค. 49

      หงส์บินลงล่างสองตัว

      825 - 58

      1 พ.ย. 49

      คนหกคนจับกระต่ายสามตัว - ลงจับปูสองตัว

      957 - 29

      16 พ.ย. 49

      ปลาหกจิ้งจกสามเหาะขึ้นบน - เต่าหกลงล่าง

      856 - 94

      1 ธ.ค. 49

      หงส์ห้าตัวก้าวขึ้นหลังเต่าสาม - ปลาลงล่างเต่าอยู่สอง

      052 - 12

      16 ธ.ค. 49

      เจ็ดคนหามสองคน - คนสองคนลงบันไดสี่ขั้น

      977 - 45

      30 ธ.ค. 49

      ปลากับเต่าเจ็ดตัวเหาะขึ้น - ปลาหามห้าตัวลงล่าง

      584 - 07

      16 ม.ค. 50

      คนเจ็ดคนหามเต่าขึ้น - ปลาลงล่างสามตัว

      739 - 55

      1 ก.พ. 50

      เต่าหกหัวเจ็ดตัวขึ้นสูง - หงส์สามตัวลงต่ำ

      925 - 56

      16 ก.พ. 50

      สองคนหามพระมีกำลังสิบสี่ - ลงจับปลาห้าตัว

      859 - 95

      1 มี.ค. 50

      เจ้าร.เก้าขึ้นบนหลังเต่าสองตัว - ปลาหกลงล่างสองตัว

      425 - 61

      16 มี.ค. 50

      มีคนมาเจ็ดกลับสี่อยู่สอง - เลขเก้าไว้ข้างบนกลับ

      763 - 85

      1 เม.ย. 50

      เต่ากับปลาหามกันขึ้นบน - เต่าหกลงล่าง

      780 - 93

      16 เม.ย. 50

      พระอุ้มพระขึ้นรถสี่ล้อ - พระเหยียบเต่าสามตัว

      105 - 63

      2 พ.ค. 50

      พระขึ้นช้างสามองค์ - ปลาตายสองตัว

      374 - 81

      16 พ.ค. 50

      ปลาเต่าสามตัวขึ้นบน - กบหกสามตัวลงล่าง

      897 - 25

      1 มิ.ย. 50

      หามพระขึ้นบ่าข้างละสี่องค์  - เต่าคาบจิ้งจก

      393 - 05

      16 มิ.ย. 50

      หงส์คาบปลาสองตัว - เต่าหกหัวลงล่าง

      194 - 41

      1 ก.ค. 50

      คนหกคนวิ่งชนรถทะเบียนสองแปดสี่ดับ - คนสามคนเก้าเดินลงล่าง

      151 - 76

      16 ก.ค. 50

      คนหกคนวิ่งชนรถทะเบียนสองแปดสี่ดับ - คนสามคนเก้าเดินลงล่าง

      384 - 77

      1 ส.ค. 50

      พระหกนกสอง - พระแปดสิบสามองค์

      924 - 29

      16 ส.ค. 50

      เจ้าให้ของสามอย่างห้าอย่าง - เต่าสองตัวลงล่าง

      207 - 93

      1 ก.ย. 50

      จับกบสี่ตัว - ปลายี่สิบเอ็ดตัวลงล่าง

      810 - 69

      16 ก.ย. 50

      หกคนหามศพสี่คนเดินตาม

      336 - 45

      1 ต.ค. 50

      ปลาสองหัวขึ้นบน - หงส์สองตัวลงล่าง

      667 – 76

      16 ต.ค. 50

      สี่คนหามช้างขึ้นบน - หกคนขี่เป็ดลงน้ำ

      988 - 48

      1 พ.ย. 50

      หงส์คาบปลาสามตัวขึ้นบน - เต่าหกหัวลงล่าง

      907 - 88

      16 พ.ย. 50

      มีเทวดา.2.องค์มาบอกว่าเฝ้าโบสถ์มาตั้งแต่.พ.ศ.2493 -

      481 - 73

       

      แล้วเทวดา.2.องค์ยังบอกว่าเฝ้ามา.58 ปีแล้ว

       

      1 ธ.ค. 50

      จับเต่าสองมือขึ้นบน - กบหกหัวลงล่าง

      410 - 18

      16 ธ.ค. 50

      มีคนเจ็ดคนตายสามเหลือสี่ - เต่าเจ็ดเดินลงน้ำ

      501 - 96

      30 ธ.ค. 50

      ปูเกาะหงส์สามตัว - ปลาหกหัว

      411 - 81


ปี 2551      งวด

      คำปริศนา

      เลขออก

      16 ม.ค. 51

      พระเห็นนกสองตัวเหาะขึ้น - จิ้งจกห้าตัวลงล่าง

      010 - 81

      1 ก.พ. 51

      นกหกตัวตายสี่ - ปลาเต่าลงล่าง

      684 - 26

      16 ก.พ. 51

      นกสิบตัวตายเจ็ดเหลือสาม  - จิ้งจกห้าตัวลงล่าง

      054 - 80

      1 มี.ค. 51

      ปลาสองตัวหามกันไม่มีศูนย์ - หงส์และปลาอยู่ล่างไม่มีสาม

      685 - 05

      16 มี.ค. 51

      เห็นปลากับเต่าหามศูนย์หกไม่มี - เห็นปลาหกหัวศูนย์ไม่มี

      946 - 33

      1 เม.ย. 51

      นกหามศพสามตัวขึ้นบน - สี่กับปลาลงล่าง

      653 - 71

      16 เม.ย. 51

      หงส์ขึ้นเต่าห้าตัว - สามลงล่างกับเก้าศูนย์ไม่มี

      800 - 64

      2 พ.ค. 51

      สี่คนหามปลาตายห้าตัวหกลงล่าง - หามนกลงล่างสี่ขึ้นบน

      011 - 62

      16 พ.ค. 51

      กบหามกบสองตัว - ปลายี่สิบเอ็ดตัวลงล่าง

      231 - 69

      1 มิ.ย. 51

      เต่าหามกบหนึ่งตัวขึ้นบน - ปลาหกหัวลงล่างสามตัว

      875 - 35

      16 มิ.ย. 51

      จับเต่าสามตัวขึ้นบน - กบลงล่างสองตัว

      111 - 75

      1 ก.ค. 51

      นกจับเต่าสามตัวขึ้นบน - ปลาหามลงล่างสองตัว

      671 - 50

      16 ก.ค. 51

      จับปูห้าตัวตายขึ้นบน - เต่ากับปลาลงล่าง

      374 - 41

      1 ส.ค. 51

      หงส์หามนกสองตัว - ปลาหกหัวลงล่าง

      348 - 11

      16 ส.ค. 51

      หงส์หามกบเจ็ดตัวขึ้นบน - ปลาสามหัวลงล่าง

      377 – 36

      1 ก.ย. 51

      เต่าเจ็ดหัวขึ้นบน - นกสองหัวลงล่าง

      993 - 09

      16 ก.ย. 51

      ปูกับหงส์ขึ้นบนสองตัว - ช้างหกหัวลงล่าง

      377 - 56

      1 ต.ค. 51

      จับเต่าหามกันขึ้นบน - นกสองตัวบินลงล่าง

      911 - 67

      16 ต.ค. 51

      หงส์ตายสามตัวขึ้นบน - นกห้าตัวลงล่าง

      277 - 98

      1 พ.ย. 51

      จับกบสามสิบสามตัว - เต่าขึ้นหลังจิ้งจก

      028 - 76

      16 พ.ย. 51

      ปูขึ้นหลังเต่าสามตัว - กบหกหัวลงล่าง

      612 - 20

      1 ธ.ค. 51

      นกหามเต่าขึ้นบน - น้ำใสเห็นปูห้าสิบสองตัวลงล่าง

      434 - 05

      16 ธ.ค. 51

      เต่าหามหงส์สามตัวขึ้นบนตาย - ปลาหกหัวลงล่าง

      114 - 25

      30 ธ.ค. 51

      นิมิตเห็นพระสามสิบสามองค์เหาะขึ้นบน - นกเจ็ดตัวลงล่าง

      596 - 22


ปี 2552


      งวด

      คำปริศนา

      เลขออก

      16 ม.ค. 52

      หงส์กับนกขึ้นบนสองตัว - ปลาลงล่างสองตัว

      212 - 35

      1 ก.พ. 52

      จิ้งจกหกหัวสามตัวขึ้นบน - หงส์หกหัวสามตัวลงล่าง

      533 - 69

      16 ก.พ. 52

      สองคนหามสามคนแห่ขึ้นบน - จิ้งจกลงล่างห้าตัว

      730 - 93

      1 มี.ค. 52

      เต่ากับกบขึ้นบนสองตัว - นกลงล่างหกตัว

      091 - 61

      16 มี.ค. 52

      ปลากับเต่าหกหัวขึ้นบน - หงส์กับนกลงล่าง

      812 - 36

      1 เม.ย. 52

      เต่าเจ็ดหัวขึ้นบน - จิ้งจกเจ็ดตัวลงล่าง

      578 - 50

      16 เม.ย. 52

      คนหามไก่ตายเก้าตัวขึ้นบน - นกสิบตัวตายลงล่าง

      415 - 33

      2 พ.ค. 52

      กบจับนกบินขึ้นสูง - กบหกหัวลงต่ำ

      452 - 11

      16 พ.ค. 52

      เจ็ดคนหามสามคนแห่ขึ้นบน - ปลาหกหัวลงล่าง

      411 - 54

      1 มิ.ย. 52

      เต่าสามตัวหามกันขึ้นบน - นกลงล่างตาย

      661 - 26

      16 มิ.ย. 52

      ปลาหามกันสามตัวขึ้นบน - จับกบลงล่าง

      456 - 15

      1 ก.ค. 52

      นิมิตเห็นเต่าจับนก - เต่าลงล่างสองตัว

      542 - 66

      16 ก.ค. 52

      หงส์ขึ้นหลังเต่าสามตัว - เต่าหกหัว

      816 - 94

      1 ส.ค. 52

      นกกับปลาขึ้นกบ  - ปลากับเต่าลงล่าง

      986 - 92

      16 ส.ค. 52

      เต่าหกหัวเก้าตัวขึ้นบน - ปลาสามหัวลงล่าง

      933 - 96

      1 ก.ย. 52

      สี่คนหามสามคนแห่คนตายขึ้นบน - หกหัวแปดคนลงล่าง

      865 - 32

      16 ก.ย. 52

      นกขึ้นหลังเต่าสองตัว  - หงส์หกหัวลงต่ำ

      912 - 48

      1 ต.ค. 52

      คนแปดคนหามสี่คนขึ้นบนหนึ่งคน - เก้าหัวสองตัวลงล่าง

      387 - 06

      16 ต.ค. 52

      เป็ดขึ้นหงส์ขึ้นบนสองตัว - หงส์หกลงล่างสามตัว

      487 - 00

      1 พ.ย. 52

      เต่าหามนกขึ้นบน - จิ้งจกห้าตัวลงล่าง

      140 - 85

      16 พ.ย. 52

      นกสองหัวห้าตัวขึ้นบน - เต่าแปดหัวลงล่าง

      986 - 58

      1 ธ.ค. 52

      นิมิตเห็นช้างหกหัวสามตัว - นิมิตเห็นเต่าสามตัวลงล่าง

      980 - 59

      16 ธ.ค. 52

      เสือหกหัวแปดตัว - หงส์เจ็ดตัวลงล่าง

      141 - 05

      30 ธ.ค. 52

      สี่คนหามช้างขึ้นบน - ปลาสองตัวลงล่าง

      304 - 87


ปี 2553      งวด

      คำปริศนา

      เลขออก

      16 ม.ค. 53

      เจ็ดคนหามสามคนแห่ตาย - เป็ดหกหัวลงล่าง

      577 - 67

      1 ก.พ. 53

      จิ้งจกสามหางห้าตัวขึ้นบน - คนหกหัวลงล่าง

      312 - 14

      16 ก.พ. 53

      สามคนหามเสาแปดต้น - นกเจ็ดตัวลงล่าง

      ??? - ??
 กำลังเพิ่มงวดครับ